Hotellskisser. Hotellets placering på Färetomten där det i dag är parkering.
Hotellskisser. Hotellets placering på Färetomten där det i dag är parkering.

Kommunen på jakt efter hotellbyggare

Kommunen talar med olika aktörer och vill redan i år hitta den som ska bygga och driva det nya hotellet i Mellbystrand. – De ska få sälja in sina idéer till oss, säger näringslivsutvecklare Peter Syrén.

ANNONS
|

En hotellbyggnad med 120 rum eller mer, minst 19 meter högt. Ett strandhus med bar och bastu i dynkanten. Och en lång brygga ut i Laholmsbukten.

Så har arkitektbyrån Krook & Tjäder tecknat det nya hotellet som kommunen vill se byggt på den havsnära Färetomten i norra Mellbystrand.

Visionen har väckt reaktioner. Carita Färe hade en kritisk insändare i HP häromdagen med utgångspunkt från skisserna.

Kommunens näringslivsutvecklarePeter Syrén poängterar dock att de inte är något färdigt material.


     Peter Syrén, näringslivsutvecklare. Bild: Henrik Williamsson/arkiv
Peter Syrén, näringslivsutvecklare. Bild: Henrik Williamsson/arkiv

– När man börjar skissa och gestalta uppfattas det ofta som en ritning. Här finns inte ens en plan ännu, säger han.

Men processen kring att skapa ett hotell är i full gång. Kommunen har kontakt med intressenter.

ANNONS

– Vi har kartlagt och tittat på lämpliga aktörer. Där pågår en dialog som ska resultera i att de får ett material från oss. De får möjlighet att sälja in sina idéer till oss, ett koncept, säger Syrén.

– Vi kommer att välja det bästa av dem. Första fasen – att hitta rätt partner – bör vara klart till årsskiftet om allt går som det ska, fortsätter han.

Nästa fas handlar om hur platsen ska förändras – planarbetet.

– Där handlar det om att beakta sådant som tillfarter, vad som händer när man bygger bort parkeringen på tomten och hur man löser detta på andra sätt. Hotellaktören måste vara drivande i det arbetet, säger Syrén.

Så när tror du att det står ett hotell där?

– Svår fråga. Min förhoppning är att man kan börja bygga om två år.

Hur hotellet verkligen ska se ut är förstås en öppen fråga. Peter Syrén passar på frågorna kring de byggnadshöjder som beskrivs i skisserna – mellan 19 och 25 meter.

– Det är aktören som ritar och söker bygglov, sedan får kommunen titta på det, säger han.

– Men det går förstås inte att komma ifrån att det blir en förändring. Platsen kommer inte att se ut som det har varit, tillägger han.

ANNONS

Kommunen är angelägen om att bygget kommer till stånd. Anledningen beskriver Syrén så här:

– Hotellet ska bli en motor för besöksnäringen. Dels generera ett flöde av nya människor. Dels driva på för mycket mer av året runt-turism. Det ska stärka Laholms och Mellbystrands varumärke och skapa arbetstillfällen.

ANNONS