Kommunen medger att rutinerna brast

En person med hemsjukvård hos Laholms kommun, fick urinvägsinfektion sedan en sjuksköterska inte använt sterila handskar. Dessutom kände sig personen illa bemött av en sköterska och gjorde därför en anmälan till patientnämnden. Kommunen svarar att man tar till sig av kritiken.