Kommunen äskar pengar för hemsida om integration

Laholms kommun ansöker om bidrag för att bygga ”Välkomsten Laholm”, en hemsida som ska svara på frågor om vad som händer under nyanländas två första år i kommunen.