Knutsgillet vill flytta efterfesten till museet

Knutsgillet fick inte hyra Rådhuset av kommunen för sin efterfest. Nu provar föreningen med Teckningsmuseet i stället.