Jobbcenters snickeri på Industrigatan 3 kommer att försvinna. Kanske återuppstår det någon annan stans.
Jobbcenters snickeri på Industrigatan 3 kommer att försvinna. Kanske återuppstår det någon annan stans. Bild: Henrik Williamsson

Jobbcenter stöps om – stor översyn rullas i gång

Kommunens Jobbcenter ska moderniseras.
– Vi håller på att utvärdera vad Jobbcenter ska innehålla i framtiden, säger verksamhetschef Andreas Meimermondt.

ANNONS
LocationLaholm|
|

Kommunens snickeri har legat på Bokbindaregatan i drygt fem år. Verksamheten är en del av Jobbcenter, och syftar till att föra personer närmare den reguljära arbetsmarknaden.

Men nu sjunger snickeriet i nuvarande form på sista versen. Laholms kommun har sagt upp hyresavtalet från siste juni nästa år.

– Avtalet skulle sägas upp nu eller förlängas under en längre period. Vi behövde fatta ett beslut, säger Andreas Meimermondt, verksamhetschef för kultur och utveckling.

Snickeriet en del i en större process

Uppsägningen av snickeriet är bara en del i en större process. Hela Jobbcenter, med 18 olika avdelningar där kommunen erbjuder arbetsträning och utvärdering av arbetsförmåga, ska ses över.

ANNONS

– Syftet är att ha en verksamhet på Jobbcenter som är optimerad för våra mål: att minska ekonomiskt bistånd, utvärdera arbetsförmåga och skapa förutsättningar att så snabbt som möjligt komma ut i arbetslivet, säger Andreas Meimermondt.

Ska några verksamheter bort och andra tillkomma?

– De verksamheter som finns på Jobbcenter i dag gör ett utmärkt jobb och har varit viktiga platser för vårt arbete. Men samhällets krav förändras och vi behöver utvärdera om vi verkligen har rätt saker nu för de krav som näringslivet ställer på sina medarbetare.

– Svaret är inte självklart nej och inte självklart ja. Vi behöver verkligen jobba med att identifiera vad vi behöver göra, säger Meimermondt.

Är alla delar av Jobbcenter uppe i luften?

– Jag upplever inte att någon del är uppe i luften och ska granskas särskilt. Vi ska titta på alla delar och landa i en organisation som 2021 eller 2022 är optimerad för nuvarande förutsättningar.

– En verksamhet som Jobbcenter måste förändras kontinuerligt. Det kan handla om att ett företag etablerar sig och vi behöver arbetsträna människor att ta jobb där. Eller att vi får en ny kategori arbetssökande med anledning av pandemin som vi i dag inte kan överblicka. Då måste vi ge dem förutsättningar att komma tillbaka till arbetsmarknaden.

ANNONS

Behöver ha fattat beslut innan sommaren

Tillbaka till snickeriet. Där är i dag ett fåtal personer sysselsatta. Bland annat görs renovering och tillverkning av olika slags möbler.

– Det finns ingen automatik i att vi inte ska ha snickeri. Sommaren 2021 måste vi givetvis veta i god tid vad som ska ske med snickeriet, vart det ska flyttas som helt eller som del eller vilka möjligheter vi ska erbjuda, säger Andreas Meimermondt.

Inga andra lokaler inom Jobbcenter är på väg att sägas upp.

LÄS MER:Kommunal spritfabrik snurrar för högtryck

LÄS MER:Många vinnare när byggmaterial återvinns

LÄS MER:Asylsökande unga får gå på Jobbcenter

ANNONS