Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kommunens HR-chef Malin Sörensen får kritik av JO för hur hon agerade när Hallandsposten begärde handlingar i ett personalärende. Bild: Laholms kommun
Kommunens HR-chef Malin Sörensen får kritik av JO för hur hon agerade när Hallandsposten begärde handlingar i ett personalärende. Bild: Laholms kommun

JO kritiserar kommunens HR-chef för brott mot grundlagen

Justitieombudsmannen ser allvarligt på kommunens HR-chef Malin Sörensens agerande. Hon får kritik för att ha agerat vilseledande mot Hallandsposten och för att ha brutit mot tryckfrihetsförordningen.

I oktober förra året började HP:s reporter Jonatan Gernes nysta i vad som hänt kring kommunens gatuingenjör Anders Ekelund.

Reportern ställde en mejlfråga till HR-chefen Malin Sörensen:

”Jag undrar om det finns några personalärenden gällande kommunens gatuingenjör Anders Ekelund?”

Han begärde i mejlet också att få ta del av ”eventuella varningar, uppsägning, överenskommelser om upphörande av anställning el liknande”.

LÄS MER: Personalchef mörkade avstängning av tjänsteman

LÄS MER: Mattias Karlsson: Mörkläggningen i Laholm är ett hot mot demokratin

Sörensen svarade att det inte fanns några sådana dokument som HP efterfrågade. Fastän hon mycket väl visste att gatuingenjören var avstängd från sin tjänst och utreddes för tjänstefel.

Vid ett telefonsamtal mellan HR-chefen och reportern fem dagar senare sade Malin Sörensen att reportern inte hade efterfrågat just avstängning. Hon sade också: ”Varför är du så intresserad av just detta?”

Tidningen anmälde hennes agerande till Justitieombudsmannen (JO). Myndigheten fattade på måndagen sitt beslut i ärendet.

JO Per Lennerbrant anser att HR-chefen måste ha insett att ett beslut om avstängning omfattades av den mejlfråga som ställdes.

Han konstaterar också att hennes fråga kring reporterns intresse var olaglig.

”Hon förtjänar kritik för det”

”Sammanfattningsvis har M.S (Malin Sörensen) alltså agerat vilseledande och fördröjt utlämnandet av en allmän handling. Hon har också ställt en fråga till reportern som stred mot efterforskningsförbudet”, skriver JO Per Lennerbrant.

”Jag ser allvarligt på M.S. agerande och hon förtjänar kritik för det”, tillägger JO.

JO hänvisar i båda fallen till tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar.

Enligt lagen ska den som begär ut en allmän handling få den så fort som möjligt. En myndighet får heller inte efterforska syftet med att någon begär ut en allmän handling.

LÄS MER: Hallandsposten JO-anmäler chefens mörkläggning

LÄS MER: JO granskar mörklagd avstängning

LÄS MER: Politiker kritiserar HR-chefen

Kommunchef Anders Einarsson håller med om att hanteringen varit felaktig:

– Det var ungefär så här vi trodde att utgången skulle bli när det blev anmält. Någonstans är det bra att man tittar på det. Vi ska inte göra om det i framtiden, nu får vi gå vidare framåt.

– Det kommer inte att bli några repressalier från kommunen mot vår HR-chef, tillägger kommunchefen.

Är Laholms kommuns tjänstemän tillräckligt kunniga om tryckfrihetsförordningen och kring utlämnande av allmänna handlingar?

– Det ska vi vara. Nu har vi anställt en ny kanslichef som också är jurist och får snart en ny kommunjurist också. Vi kommer att göra något kunskapshöjande i frågan här under hösten och våren.

Malin Sörensen skriver till HP att hon inte har något att tillägga och att hon anser att frågan är utagerad.

När HP väl fick de efterfrågade dokumenten rullades en skandal upp kring en kultur av bristande upphandlingar. Här är några av artiklarna efter avslöjandet:

LÄS MER: Projektledaren utreds för fuffens vid upphandling

LÄS MER: Projektledaren berättar själv varför han måste sluta

LÄS MER: Felsteget som rullade upp upphandlingsskandalen

LÄS MER: Politiker sopade skandal under mattan

LÄS MER: Kommunchefen skrev på utan att läsa papperna

LÄS MER: Massor av oegentligheter i upphandlingar och avtal

Fler nyheter om Laholm hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här