Jakten stryps i naturreservatet

Marken har bytt statlig ägare och med det har bestämmandet flyttat till länsstyrelsen. Myndigheten tycker inte att det kan jagas älg i Hökafältet längre och säger upp avtalet.

ANNONS
|

Länsstyrelsen stryper nu älgjakten i Hökafältet. I det cirka 400 hektar stora naturreservatet uppger myndigheten att det inte längre finns plats för flera fritidsintressen. Nyligen fick jaktlaget uppsägelsen tillsänt sig.

– Jag har full förståelse för att det är ett naturvårdsområde och att det finns ett aktivt friluftsliv där ute, men det har under alla tider alltid gått att kombinera jakt och rörligt friluftsliv om man tar hänsyn till varandra, säger Gert-Ove Olsson, jaktledare i Tönnersa jaktlag som arrenderat jakten i Hökafältet.

Jakträttsupplåtelseavtalet har upprättats med Sveaskog och jakten var redan hårdare reglerad än i vanliga avtal. I kontraktet var det uppgjort om att jakten inte fick förekomma på helger. Gert-Ove Olsson har uppgett att de varit extra säkerhetsmedvetna vid jakten i Hökafältet. Den aktiva jakten har enbart skett upp mot Lagaoset där färre människor rör sig och jakt har främst skett tidig morgon efter att de aviserat det vid anslagstavlan.

ANNONS

Det var i höstas som statliga Sveaskog sålde naturreservatet till Naturvårdsverket, något som gjort att länsstyrelsen fått en större beslutanderätt över Hökafältet.

– Det märkligliga är att när länsstyrelsen tar över så är de sugna på att förbjuda jakt. Det var likadant i det område som går från Lagaoset upp till Genevadsån. Argumentet de för fram är att de inte vill ha jakt vid kustbandet, men varken älgar eller vildsvin bryr sig om det. Jag är bekymrad över att man kommer få problem med både vildsvin och älg i villaområdena i Mellbystrand, mer än vad det är i dag, säger Gert-Ove Olsson.

Jaktlaget har haft jakträtten i Hökafältet de senaste fyra åren, det är främst älgjakt de bedrivit några dagar i oktober och lite vildsvinsjakt. Att få ett motsvarande jaktområde på ett par hundra hektar är inte det lättaste.

– Det är klart att vi är besvikna över detta, men jag har ändå viss förståelse över att det är ett rörligt friluftsområde. Vårt motförslag var att vi skulle få jakten i området norr om Lagan, för att där är friluftlivet på samma nivå, men det var länsstyrelsen inte intresserade av, säger Gert-Ove Olsson.

I naturreservatetsbeslutet omskrivs jakten i området och beslutet inskränker enbart fågeljakten i området. Länsstyrelsen anger att anledningen till att de säger upp jaktavtalet är för att det är de som har beslutanderätten nu.

ANNONS

– Nu är det vi som äger jakten och vi tycker att det är för publikt område med mycket folk så att det inte är lämpligt att ha jakt där, säger naturvårdsenhetens chef Henrik Martinsson.

Det har fungerat alla tidigare år varför kan jakten inte fortsätta?

– Det är en prioritering mellan olika typer av friluftsliv. Vi har inte sett några stora problem med det, men vi ställdes inför ett val och tycker att det är olämpligt med jakt i publika områden, säger han och fortsätter:

– Det har inte varit någon stor konflikt. Men vi tycker att det finns en konflikt mellan jakt och annat friluftsliv rent generellt. Ställs vi inför valet att skriva ett nytt avtal så tycker vi inte att man ska ha jakt i Hökafältet och prioriterar annat friluftsliv i området, säger Henrik Martinsson.

Men att det blir en sista älgjakt i Hökafältet är myndigheten medveten om och uppger att de inte har några problem med.

– Det är sex månaders uppsägning av kontraktet, med den uppsägelsen är älgjakten räddad för i år. I alla fall kan det bli någon veckas jakt, säger Gert-Ove Olsson.

Älgjakt

  • Älgen söker sig till områden där det finns mat. Just tall står högt på menyn och det är ett trädslag det finns gott om i Hökafältet.
  • I en del andra naturreservat fortsätter länsstyrelsen att göra avtal om jakträtten. Naturreservat i Laholm som tidigare undantagits från jakt är Osbecksbokskogar.
  • Den andra måndagen i oktober brukar det vara jaktstart på älg i södra Sverige. Avtalet som sagts upp har ett halvårs uppsägningstid vilket innebär att det blir älgjakt en sista gång i Hökafältet.
ANNONS