Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Jävsfrågan kastar skugga över kollegiet

Att en advokatfiskal på Kammar­kollegiet är medlem i Älvräddarna kastar en skugga över myndighetens yttranden, anser en oberoende jurist. – Det är väl klart att det framstår som olämpligt, säger Thomas Erhag, docent i offentlig rätt vid Göteborgs universitet.

HP berättade i går om advokatfiskal Nils Leine vid Kammarkollegiet. I jobbet företräder han staten vid domstolsprövning av vattenkraft. På fritiden är han medlem i olika intresseorganisationer som arbetar för att stoppa småskaliga kraftverk, däribland Älvräddarna och tidigare Sportfiskarna.

I tjänsten har han författat flera negativa skrivelser om bland annat Gränshuskvarn i Smedjeån.

De dubbla rollerna har fått Hallands kraftverksförenings ordförande Sven-Erik Vänneå att anklaga advokatfiskalen för jäv.

– Det är väl klart att det framstår som olämpligt. Blott det faktum att man kan resa den invändningen förtar tyngden i Kammarkollegiets uttalande. Det blir då besvärande, säger universitetslektorn Thomas Erhag.

Jävsreglerna är till för att garantera att myndigheterna handlar objektivt och opartiskt.

Släktskap och egenintresse är ett par exempel på grunder för jäv. Mest relevant i det här fallet är delikatessjäv:

”Den som ska handlägga ett ärende är jävig om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till personens opartiskhet i ärendet”, står det i förvaltningslagen.

– I den mån Kammarkollegiet ska uttala sig är det klart att det är olämpligt att låta en tjänsteman skriva yttrandet, som företräder en intresseorganisation som har andra intressen än vad myndigheten eventuellt har. Det blir väldigt märkligt, säger Thomas Erhag.

Han konstaterar samtidigt att delikatessfrågor är svåra att bedöma.

– Jäv handlar om beredning och beslutsfattande. Sedan finns det även bisysslor som kan vara förtroendeskadliga. Det anmäler man också på en myndighet. Det handlar om legitimitet och förtroende. säger Thomas Erhag.

Ulf Rehnberg är chef för Kammarkollegiets rättsavdelning. Han anser att Nils Leines medlemskap i intresseföreningar är helt oproblematiska.

– Från vår utgångspunkt är det så att Nils Leine företräder Kammarkollegiet och de intressen vi har att tillvarata. Kollegiet har inte noterat att det finns någon motsättning mellan att Nils Leine är medlem i vissa intresseorganisationer och också företräder Kammmarkollegiet. Han agerar inte i egenskap av Nils Leine utan som tjänsteman för Kammarkollegiet.

Ulf Rehnberg hänvisar till ett känt rättsfall, där två domare i Pirate Bay-målet inte ansågs jäviga trots att de var medlemmar i upphovsrättsorganisationer.

– Vi är inte domare, utan uppträder som part i målet. Jag kan inte bortse från att de som har kommit med den här invändningen är vår motpart, säger Ulf Rehnberg.

Att en oberoende forskare tycker att saken kastar en skugga över myndigheten bemöter han så här:

– Ja, det kanske kan ifrågasättas, men det är inte ett problem som vi tycker att vi behöver ta tag i just nu.

Möjligtvis måste man ta tag i det senare. Som HP berättat vill Sven-Erik Vänneå att Justitieombudsmannen ska utreda om Nils Leine är jävig. Vänneå tänker lyfta frågan om en JO-anmälan i Svensk vattenkraftförening.

Fler nyheter om Laholm hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här