Instagram och Snapchat – ett vinnande koncept

När fältarbetarna i socialtjänstens Ungdomsteam skickades hem under pandemin tvingades man tänka om. Något som visade sig mer framgångsrikt än man vågat hoppas på. Nu får de pris för sitt innovativa arbete.