Ingen vet vart Våxtorps bibliotek ska ta vägen

Låneböckerna tvingas flytta ut när Våxtorpsskolan ska få fler klassrum inför nästa läsår. Men ännu finns det inga nya lokaler till biblioteket i Våxtorp.