Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Marken i Mellby strax öster om E 6 är attraktiv för företagen. Nu är också detaljplanen i faggorna, vilket är helt avgörande för att få i gång alla byggnationer och skapa nya jobb. Sista hindret gällde den gamla soptippen som ligger under marken.  Bild: Jonatan Gernes/Arkiv
Marken i Mellby strax öster om E 6 är attraktiv för företagen. Nu är också detaljplanen i faggorna, vilket är helt avgörande för att få i gång alla byggnationer och skapa nya jobb. Sista hindret gällde den gamla soptippen som ligger under marken. Bild: Jonatan Gernes/Arkiv

Industriplan för hundratals jobb går in på målrakan

Den gamla deponin i Mellby var det sista hindret. Nu har miljökonsulten gett grönt ljus. Därmed öppnas vägen mot kommande stora byggsatsningar på Mellby industriområde.

För att kunna bygga e-handelslager och andra industribyggnader på marken söder om det befintliga Mellby industriområde behövs en ny detaljplan.

Detaljplanearbetet som gäller områdets etapp 2 och 3 har pågått sedan 2017. Nu är det på väg mot målgång.

För bara några dagar sedan kom miljökonsulten Afry in med den sista delen i utredningen av den gamla deponin vid Tippvägen. Där finns föroreningar i grundvattnet av metaller som zink, nickel och krom.

Plan läggs nu fram för godkännande

Men nu räcker det med utredningar och provtagning, fastslår Afry. Kunskapen är tillräcklig för att gå fram med detaljplanen.

Var detta den sista stötestenen?

– Ja, det var det sista som vi har väntat på. Det här är något som pågått hela hösten. Men nu har vi kunnat lämna över hela ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för godkännande, säger kommunens planarkitekt Amadeus Henriksson.

Planen skickas då vidare för slutligt avgörande i kommunfullmäktige.

– Som det ser ut nu tas den upp i mars, säger Amadeus Henriksson.

Deponin, med avfall som legat där sedan 1970-talet, kommer också att tas upp. Ur marken.

– När planen vinner laga kraft är tanken att den så fort som möjligt ska saneras helt. I grova drag har vi räknat med att det kommer att kosta 20 miljoner kronor. Det kunde blivit billigare att bara täcka över den, men vi har gjort valet att det över tid blir bättre att gräva bort den och se till att problemet försvinner, säger planarkitekten.

Arbetstillfällen hägrar för Laholms kommun

För Laholms kommun är förhoppningen att industrisatsningarna ska ge många nya arbetstillfällen.

– Det finns ett väldigt högt intresse. Vi har fem reservationsavtal och i princip är all mark redan uppbokad, säger näringslivschef Peter Severin Larsson.

Han ser fram emot att att detaljplanen ska bli antagen.

– Blir det här verklighet handlar det om minst 300 jobb. Det kan bli mycket mer också, 500–600, under en femårsperiod. För lager brukar man säga ett jobb per tusen kvadratmeter byggyta, även om det är ett automatiserat lager.

– Jag har bara väntat på att planen ska godtas och förhoppningsvis inte överklagas. De företag jag haft kontakt med undrar när det blir klart. De vill ju börja projektera, säger Peter Severin Larsson.

LÄS MER: Hundratals jobb på spel med ny industriplan

LÄS MER: Ännu ett stort lagerprojekt på Mellby industriområde

LÄS MER: Industriområdet äter upp mer odlingsbar matjord

LÄS MER: Att ta bort gamla soptippar kan kosta 70 miljoner

Fler nyheter om Laholm hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!