I Våxtorp samlas gamla snusdosor för en god sak

Ica-ägaren Niklas Voss samlar in tomma snusdosor och hoppas att det så småningom ska leda till att det införs pant på dosorna.