”I förlängningen kommer det här att bli vår död”

Anders Jönsson är orolig. Som ordförande i Lilla Tjärby Idrottsklubb är han övertygad att de eventuella nedläggningarna av Ahlaskolan och Genevadsskolan skulle slå hårt mot föreningen och orten.
– Man kan ju undra om politikerna vill sudda ut landsbygden, säger han.