Högtryck på vårdcentralen efter ökning av covid och influensa

Intresset för att fylla på sitt vaccinskydd mot covid-19 är stort. På tisdagen fick distriktssköterskan Birgitta Göransson-Seh jobba för högtryck när Närvård Knäred öppnade sin drop-in-mottagning.
– För de allra flesta är det en självklarhet att vaccinera sig när covidnivåerna ökar, säger hon.