Johan Jeppsson är orolig varje gång han parkerar utanför Mellby Center.
Johan Jeppsson är orolig varje gång han parkerar utanför Mellby Center. Bild: Jerry Carlsson

Han efterlyser kameraövervakning vid Mellby Center

Johan Jeppsson har fått nog av bilinbrotten på parkeringsplatsen vid Mellby Center.
– Vårt samhälle måste använda den teknik som finns tillgänglig i dag för att stävja dessa brott. Jag efterlyser kameraövervakning, säger han.

ANNONS
LocationLaholm|
|

Som HP rapporterade om i måndags skedde ytterligare ett bilinbrott på parkeringsplatsen vid Mellby Center i fredags eftermiddags.

– När jag läste om det blev jag minst sagt frustrerad över att oskyldiga människor drabbas på detta sätt. Det handlar inte bara om en inslagen ruta utan även om allt jobb som medföljer bilägaren för att ställa allt tillrätta i efterhand, säger Johan Jeppsson.

Han efterlyser kameraövervakning.

– Det är naturligtvis bra att inte denna utrustning kan sättas upp hur som helst men i det här fallet tycker jag att det är befogat med kameraövervakning. Det är ju knappast den första och inte heller den sista gången som det sker bilinbrott på den aktuella parkeringsytan.

ANNONS

”Ett väldigt utsatt område”

Kristian Nilsson, kommunpolis i Laholm, bekräftar Johan Jeppssons bild.

– Parkeringsytan vid Mellby Center är ett väldigt utsatt område för bilinbrott. Under förra året skedde totalt nio bilinbrott på parkeringsytan och under 2019 var motsvarande siffra 16. Det går inte heller att utesluta att det finns ett mörkertal i denna statistik. Man kan ha varit utsatt för ett bilinbrott vid Mellby Center men väntar med att göra anmälan när man kommer hem och då kan hemadressen registreras som brottsplats. Ur ett polisiärt perspektiv är Mellby Center en hotspot när det gäller inbrott i bilar, säger han.

”Enkelt för tjuvarna att slå till”

Enligt Kristian Nilsson finns det två skyltar uppsatta i området med budskapen om att bilägaren själv ska tömma sin bil innan hon eller han besöker köpcentrumet och att området är utsatt för brottslighet.

– Det är svårt att säga vilken effekt dessa skyltar har haft. Faktumet kvarstår att Mellby Center ligger utmed E6 och att det är enkelt för tjuvarna att slå till och snabbt ta sig ut på en väg som tillåter hög hastighet.

Liksom Johan Jeppsson ser Kristian Nilsson gärna att fastighetsägaren ansöker hos Datainspektionen om att få sätta upp övervakningskameror i området.

– Det är omöjligt för oss att ha en bil som ständigt bevakar området. Enligt min mening är kameraövervakning ett jättebra hjälpmedel i lagföringsprocessen. I dag finns det övervakningskameror på baksidan av Ica Maxi och med hjälp av dessa filmer har vi kunnat hitta och lagföra personer som har hittat på dumheter där.

ANNONS

Extra rondering

Fastighetsägaren Arwidsro har dock inga planer på att ansöka om tillstånd för att få sätta upp övervakningskameror.

– Vi är väl medvetna om att det sker många bilinbrott vid Mellby Center men det är enligt vår åsikt en fråga som ligger på polisens bord, säger Peter Zonabend, vd för Arwidsro.

Han berättar att köpcentrumet har satt in extra rondering i området.

– Såväl väktare som annan personal som rör sig i området har upplysts om problematiken och håller ett extra öga på vad som händer på parkeringen. Från vårt håll försöker vi naturligtvis göra vad vi kan för att kunderna ska kunna känna sig trygga när de besöker köpcentrumet.

Så det är alltså uteslutet att ni kommer att ansöka om tillstånd för att sätta upp övervakningskameror?

– Ja, och det handlar i första hand om att det är näst intill omöjligt att få detta tillstånd eftersom parkeringen betraktas som en offentlig plats. Det är ju faktiskt ett vågspel eftersom man enligt lag också måste skydda personer mot intrång i den personliga integriteten, säger Peter Zonabend.

ANNONS