Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hagaområdet i Skottorp är tänkt att bli Laholms miljömässiga spjutspetsområde. ”Vi vill ha något som sticker ut” har kommunrådet Erling Cronqvist (C) tidigare sagt. Nu har förutsättningarna för olika miljösatsningar i området utretts. Bild: Henrik Williamsson/Arkiv
Hagaområdet i Skottorp är tänkt att bli Laholms miljömässiga spjutspetsområde. ”Vi vill ha något som sticker ut” har kommunrådet Erling Cronqvist (C) tidigare sagt. Nu har förutsättningarna för olika miljösatsningar i området utretts. Bild: Henrik Williamsson/Arkiv

Haga i Skottorp kan bli förebild inom miljöbyggande

Målen är högt ställda. Och nu höjs förväntningarna på stora miljösatsningar i det planerade bostadsområdet Haga i Skottorp. Området kan bli bland de första i landet som förverkligar tanken på att spola toaletten med annat än dyrbart dricksvatten.
– Här måste vi ta chansen, när vi nu har fått den av politikerna, säger Mattias Leijon, vd för Laholmsbuktens VA.

Motionen från Lena Olofsdotter (C) tog skruv. Hon föreslog 2015 att Haga i Skottorp skulle byggas som en ”ekoby”, och fick kommunfullmäktige med sig.

I fjol begärde kommunstyrelsen in flera utredningar kring vad det skulle betyda att ge Haga en särskild profil med ”miljöanpassat byggande med infrastruktur av hög innovationsgrad”.

LÄS MER: Nya bostadsområdet ska bli miljömässig spjutspets

Bland utredningarna, som nu är klara, har Laholmsbuktens VA skrivit mest detaljerat. Bolaget skissar på tre nivåer av miljöambitioner, och rekommenderar att kommunen väljer minst nivå två.

Förbrukning av dricksvatten minskas genom tekniskt vatten

Oavsett nivå vill LBVA att husen ska använda sig av så kallat tekniskt vatten. Det handlar alltså om vatten som inte håller dricksvattenkvalitet, men fungerar till att spola toaletten, tvätta och bevattna.

– Vi behöver skapa förutsättningar att kunna använda olika typer av vatten för olika ändamål. Det är inte hållbart att använda samma höga dricksvattenkvalitet till allting, säger Mattias Leijon.

I ambitionsnivå 2 tänker sig LBVA att använda tekniskt vatten till toa och tvätt, och att tillvarata matavfall med avfallskvarnar i hemmen. Bild: Laholmsbuktens VA
I ambitionsnivå 2 tänker sig LBVA att använda tekniskt vatten till toa och tvätt, och att tillvarata matavfall med avfallskvarnar i hemmen. Bild: Laholmsbuktens VA

Tekniskt vatten skapas ur regnvatten. I LBVA:s två lägre nivåer samlas vattnet i en dagvattendamm, filtreras och leds in i byggnaderna via separata vattenledningar. I nivå 3 finns dessutom recirkulering, så att lättare smutsat avloppsvatten renas och användas igen.

Liknande idéer, i olika varianter, har LBVA bara hittat på några få ställen i Sverige. Dock inte tidigare i något bostadsområde likt Haga, där många hus blir villor.

Är inte det här väldigt dyrt?

– Det går inte att frångå att det blir ökade kostnader. Men samtidigt är vi övertygade att om man har med sig det här redan från början behöver det inte bli ohanterligt, säger Mattias Leijon.

Förskola kan bli energiproducent

Laholmshem har i sin utredning till största delen inriktat sig på hur Hagas planerade förskola kan miljöfokuseras. Även Laholmshem lägger fram tre nivåer.

På åkrarna runt gården Haga utanför Skottorp får det plats 300–400 bostäder. Bild: Henrik Williamsson/Arkiv
På åkrarna runt gården Haga utanför Skottorp får det plats 300–400 bostäder. Bild: Henrik Williamsson/Arkiv

I den lägsta nivån görs förskolan som passivhus, fast utan certifiering. Nivå 2 handlar om en certifierad byggnad som med hjälp av solceller producerar mer energi än den förbrukar. Nivå 3 talar om en byggnad som planeras och byggs så att den blir koldioxidneutral under hela sin livstid.

För Haga som helhet beskriver Laholmshem – precis som LBVA– användande av tekniskt vatten i alla tre nivåer. I de högre nivåerna finns planer på att avfallskvarnar i hushållen ska mala matavfall, vilket leds i särskilda rör till en uppsamlingstank för att senare bli biogas.

I samtliga Laholmshems ambitionsnivåer talas det om hur solceller kan sättas på alla tak som vetter mot rätt väderstreck. I de högre nivåerna planeras även för system där elenergi kan lagras lokalt.

Ser ni fram emot detta eller blir det bara besvär?

– Generellt ställer vi oss positiva till att bygga mer miljömässigt hållbart. Det kommer vi att bli tvungna att göra ännu mer än nu. Men man måste ha med sig att det kommer att bli dyrare. Tanken är god, men den måste kunna genomföras också, säger Laholmshems vd Peter Johansson.

Mobilitetshus och stationspendel till Båstad på förslag

Även samhällsbyggnadskontoret på Laholms kommun har utrett Haga, främst utifrån trafiken. Förflyttning med kollektivtrafik, cykel eller gång bör prioriteras, medan bilismen gärna får bli mindre, är andemeningen.

Bilpool och cykelpool, gärna inrymt i ett ”mobilitetshus” med parkeringar en bit ifrån bostäderna, vilket kan ”minska det slentrianmässiga användandet av bilen” finns bland förslagen. Liksom en stationspendel mellan Skottorp coch Båstads station. Den sistnämnda tanken skulle kosta uppemot fem miljoner kronor per år.

Politikerna behöver nu fundera igenom vilken ambitionsnivå man vill lägga sig på för Haga.

Mattias Leijon, vd för Laholmsbuktens VA, ser fram mot att få testa nya vattenlösningar i Haga. Bild: Jari Välitalo
Mattias Leijon, vd för Laholmsbuktens VA, ser fram mot att få testa nya vattenlösningar i Haga. Bild: Jari Välitalo

Mattias Leijon menar att området kan bli en förebild för andra aktörer som vill miljösatsa.

– Det är absolut en förhoppning att det här kan vara ett sätt att sätta Laholm på kartan, säger han.

LÄS MER: Få protester mot nya bostäder i Skottorp

LÄS MER: ”Hållbart byggande får inte tappas bort i Haga”

Fler nyheter om Laholm hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här