Guldgruvans rektor måste ha utbildning

Gamla meriter duger inte. Förskolan Guldgruvans rektor måste skaffa sig en riktig rektorsutbildning.