Protesterar. Ingemar Bengtsson, Bengt-Göran Bengtsson och Gulli Bengtsson vill inte ha en mobilmast som granne.
Protesterar. Ingemar Bengtsson, Bengt-Göran Bengtsson och Gulli Bengtsson vill inte ha en mobilmast som granne.

Grannar vill inte ha mobilmast i området

Mobiloperatören Tre:s planer på en mobilmast öster om Påfågelvägen i Mellbystrand väcker känslor hos grannarna. I skrivande stund har 75 personer skrivit på en protestlista.

ANNONS
|

Mobiloperatören Tre har ansökt om bygglov för en 24 meter hög mast, som företaget vill sätta upp öster om Påfågelvägen i Mellbystrand.

Just nu är ärendet ute på grannhörande och flera av de personer som bor intill det grönområde där företaget vill placera masten är mycket missnöjda. Ingemar Bengtsson har på kort tid samlat ihop 75 namnunderskrifter.

– Det hamnar ju mitt inne i villabebyggelsen. Här finns en liten bollplan, och här är massor av barn som leker, det kan inte vara rimligt att placera en mast precis här, säger han.

Det känns inte bra med strålningsrisken, och i Skummeslöv försvann TV-bilden när masten där började användas, säger Gulli Bengtsson.

ANNONS

Bengt-Göran Bengtsson tycker att det borde finnas bättre ställen där masten kan placeras.

– Det finns mark i Mellby företagspark, eller intill Tre Laxar. Det är ju helt barockt att placera en så hög mast mitt inne i ett villaområde, säger han.

Ove Bengtsson (C) som är ordförande i miljö- och byggnadsnämnden tror att ansökan om bygglov kommer att tas upp i maj.

– Ärendet är ute på grannhörande, och de synpunkter som kommer in där ska sammanställas innan ärendet tas upp i nämnden, säger han.

Ove Bengtsson vill inte uttala sig om själva ärendet förrän det har fattats ett beslut i nämnden.

Men generellt sett så är det många som vill ha bättre täckning ute vid kusten. Masterna måste placeras hyfsat nära där folk bor, annars har vi ingen nytta av dem, säger han och fortsätter:

– Det finns många mobilmaster i närheten av bebyggelse i dag. Det sitter master på taken till hyreshusen i tätorterna till exempel. Strålningen från en mast i dag är betydligt mindre än den strålning man utsätts för när man pratar i sin mobiltelefon, säger han.

ANNONS
ANNONS