Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/7

Grannar hävdar att beslutet om Bocken gick fel till

Elva grannar i Gamleby gör gemensam sak mot den nya detaljplanen för kvarteret Bocken. De kräver att bostadsplanen rivs upp – med motiveringen att beslutet på det digitala fullmäktigemötet inte gick rätt till.

Kommunfullmäktiges sammanträden i Laholms kommun har i vinter skett över nätet för att minska smittspridningen av covid-19.

Alla ledamöter måste kunna se och höra varandra, och delta på lika villkor. Så säger kommunallagen. Kravet är till för att beslut som tas på distansmöten ska anses ha tillkommit i laga ordning.

Överklagar detaljplanen

Men så var, enligt grannarna, inte fallet när fullmäktige 26 januari i år via videokonferensverktyget Teams antog den nya detaljplanen för Bocken 10, 11 och 12. Den tillåter att det byggs två nya flerbostadshus med sju lägenheter på tomten till Gula villan.

”Eftersom alla deltagare inte har kunnat se och höra varandra tydligt har de som har deltagit på distans inte kunnat vara fullt delaktiga i fullmäktiges överläggning”, skriver Advokatfirman Lindahl i Malmö, som grannarna har anlitat för att överklaga beslutet.

Juristerna har skärskådat webbsändningen från mötet, som finns tillgänglig på kommunens hemsida, och tycker sig ha sett åtskilliga exempel där kraven på bild och ljud inte uppfylldes.

LÄS MER: Kritik mot att Gula villan såldes till underpris

LÄS MER: Ett steg närmare bygge på Bocken i Gamleby

Inkörsport till Gamleby

Men grannarna invänder också mot själva detaljplanen. De vill att mark- och miljödomstolen river upp beslutet, bland annat för att de anser att planen saknar stöd i gällande översiktsplan, är till skada för riksintresset kulturmiljö och inte tar hänsyn till de närboendes intressen.

Längst ned på vänster sida av Gamlebygatan visar illustrationsbilder ett av de två nya flerbostadshus som exploatören vill bygga. Grannarna tycker att det är för högt och stort, och skadar Gamlebys känsliga kulturmiljö. Bild: Link Arkitektur
Längst ned på vänster sida av Gamlebygatan visar illustrationsbilder ett av de två nya flerbostadshus som exploatören vill bygga. Grannarna tycker att det är för högt och stort, och skadar Gamlebys känsliga kulturmiljö. Bild: Link Arkitektur

I det 35 sidor långa överklagandet beskrivs kvarteret Bocken som inkörsporten till Gamleby, Laholms äldsta stadsdel, där det gamla gatunätet och den oregelbundna stadsplaneringen från medeltiden finns kvar. Bostadshusen av korsvirke och tegel ansluter till riksintressets ålderdomliga karaktär med låg, småskalig bebyggelse.

”Den byggnation som planen medger kommer att utplåna den pittoreska stämning som finns i Gamleby”, skriver ombuden som tycker att de planerade husen ger ett ”massivt, stort och dominerande intryck”. Höjden utmed Gamlebygatan och S:t Clemens gränd blir 19,7 respektive 17 meter.

LÄS MER: Omstridd bostadsplan i Gamleby klar för att antas

LÄS MER: Lägre husbygge får tumme upp – utom av grannarna

Missvisande illustrationer

Illustrationerna som exploatören tagit fram och skisserna i planen påstås ge en missvisande bild av påverkan på miljön. Andra invändningar gäller buller, skugga och insyn, samt tekniska svårigheter att återuppbygga den gamla stenmuren med kreatursringar till ursprungligt utseende.

Illustrationsbilder över kvarteret Bocken i Gamleby. Lagan fastighetsutveckling AB vill bygga två nya flerbostadshus på Gula villans tomt utmed Gamlebygatan och S:t Clemens gränd. Bild: Link Arkitektur
Illustrationsbilder över kvarteret Bocken i Gamleby. Lagan fastighetsutveckling AB vill bygga två nya flerbostadshus på Gula villans tomt utmed Gamlebygatan och S:t Clemens gränd. Bild: Link Arkitektur

Oro finns också för att grannhusen ska ta skada vid byggarbetet. Byggnationen från mitten av 1800-talet klarar inte stora påfrestningar från till exempel lastmaskiner och transportfordon.

LÄS MER: Nya bostäder ska byggas i medeltida Gamleby

LÄS MER: ”Det vore en våldtäkt på kulturmiljön i Laholm”

Fler nyheter om Laholm hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!