Golvföretag kräver kommunen på 100 000

I augusti fick Sandå rätt mot kommunen i en upphandlingstvist. Nu kräver golvföretaget 100 000 kronor i ersättning för advokatkostnader och utebliven vinst.

ANNONS
|

Laholms kommunjurist Bo Erlandsson säger att Sandå har en principiell rätt att begära skadestånd eftersom upphandlingen inte följde alla regler. Han är ändå förvånad över den faktura på lite drygt 100 000 kronor som kommunen i går fick i posten - ungefär hälften gäller advokatkostnader och den andra hälften utebliven vinst.

- Jag känner inte till något rättsfall där den leverantör som slutligen tilldelas kontraktet har begärt ersättning från en myndighet, säger Bo Erlandsson.

Bakgrunden till skadeståndsanspråket är den upphandling som kommunen gjorde i höstas av ett tvåårigt ramavtal för golvläggningen i kommunens fastigheter. Trägolv i Halmstad AB utsågs till vinnare men beslutet överklagades av konkurrenten Sandå. I augusti i år underkändes anbudet från Trägolv i kammarrätten eftersom det hade vissa brister.

ANNONS

Kommunen gjorde en ny utvärdering av anbuden och eftersom Sandå var den enda entreprenör som fanns kvar tilldelades företaget kontraktet för golvläggning i kommunens fastigheter.

Det kommunala bostadsbolaget Laholmshem gjorde dock en annan bedömning och bröt sig ur den samordnade upphandlingen. Man kommer nu att begära in nya anbud.

- Laholmshem valde att avbryta upphandlingen med hänsyn till den bristande konkurrensen, säger Bo Erlandsson.

Den uteblivna vinst som Sandå vill ha ersättning för gäller enligt fakturan inkomster som man hade räknat med från Laholmshem. Bo Erlandsson påpekar dock att Sandå inte har överklagat Laholmshems beslut att göra om upphandlingen.

Skadeståndsanspråket har överlämnats till Länsförsäkringar - där kommunen har en ansvarsförsäkring - för utredning. Först därefter beslutar kommunen hur man ställer sig till kravet.

HP har inte lyckats nå Sandå för en kommentar.

ANNONS