Generösa fallskärmar för kommunråden som slutat

Tre kommunråd som slutat i Laholm har begärt pension från kommunen – fastän de inte fyllt 65. Thomas Jönsson har lyft stödet i åtta år.
– Jag har inte sökt andra jobb, säger den tidigare toppmoderaten.