Gamla gulnade fotografier i fokus på släktforskningens dag

Fotografier ger liv åt släktträdet. Kanske kan bilderna också intressera en yngre generation för släktforskning, tror entusiaster i Laholm.