Friskare vattendrag behöver mindre kalk

Kalkningen av de halländska vattendragen har minskat med över en tredjedel sedan toppåren på 1990-talet. I Stensån är vattenkvaliteten så bra att man överväger att sluta kalka.