Framkomlighet och trafiksäkerhet på trafikingenjörens agenda

Laholms centrum med sina charmiga gränder är inte direkt anpassat för biltrafik. Ändå är det en vana för många att ta bilen genom stan. Bättre framkomlighet, mera cykling och vikten av att klippa häcken är frågor för nya trafikingenjören på kommunen.
– Det är lätt att bli hemmablind för sitt eget kvarter, säger Emilia Gustafsson.