Frågan om trafik på stranden har väckts ur sin dvala

Efter långt stillestånd har länsstyrelsen dammat av ett ärende om motortrafik på Laholms stränder. Kommunen svär sig fri från påståendet om bristande tillsyn.