Fråga om avlopp mynnade ut i het debatt

Peter Berndtsons (SD) interpellation om enskilda avlopp har nu fått ett svar. Under tisdagens möte i kommunfullmäktige svarade Knut Slettengren (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, på de kritiska frågorna som riktades mot nämndens beslut.
– Besluten bygger inte på antaganden utan på fakta, lagkrav och praxis, sade Knut Slettengren.