Fortkörning och rattfylla problem på landsbygden

Fortkörning och rattfylla är ett återkommande problem på landsbygden. Men de boende i byarna får också mycket beröm av polisen, för grannsamverkan och viljan att ingripa när något händer.