Förslag om ny bro över Lagan välkomnades av politikerna

Miljöpartiets motion om att bygga en ny bro över Lagan togs väl emot under tisdagskvällens möte i Kommunfullmäktige.
– Vi la frågan på bordet och ser nu att det kommer igång, säger Margareta Lindgren (MP).