Förskola stängs – lokalen får stå tom i ett år

Förskolan på Doktorsvägen i Knäred stängs för gott efter sommaren. Behovet av platser har sjunkit snabbt och den gamla läkarvillan är i dåligt skick. Men hyran tickar på i ett år till.

ANNONS
LocationKnäred|
|

Nedläggning har varit på tapeten förr. En planerad flytt till skolan stoppades för ett tre år sedan efter protester från föräldrar och ett ökat tryck på förskoleplatser i Knäred.

Nu har läget ändrats.

– Som det ser ut nu kommer vi inte att behöva använda lokalen. Den strategiska inriktningen är att vi ska ha all förskoleverksamhet på Smedjebacken, säger Richard Mortenlind, utbildningschef i Laholms kommun.

När rektorn såg över behovet av platser under våren och inför hösten visade det sig att det finns en överkapacitet av förskoleplatser i Knäred. Från augusti förra året till maj i år har 21 barn sagt upp sina platser. En hög siffra med tanke på att ingen av dem är sexåringar som övergår till skolan.

ANNONS

”Inga barn är placerade på Kotten till hösten, eftersom det anses vara den förskolelokal som är i sämst skick samt att det är osannolikt att platserna kommer att behövas”, skriver Jan Abrahamsson, avdelningschef förskola, i en tjänsteskrivelse.

Fukt och mögel

Fastigheten på Doktorsvägen var ursprungligen en villa med läkarmottagning. Tomten har fantastiska lekytor, men lokalerna lämpar sig sämre för förskola. Vid en kontroll i mars anmärkte miljökontoret på dålig ventilation och doft av fukt eller mögel.

Barn- och ungdomsnämnden har nu beslutat att säga upp hyreskontraktet med Laholmshem. Uppsägningstiden är ett år och under tiden löper hyran även om lokalen står tom.

Kostnaden är 645 620 kronor per år inklusive städ- och vaktmästartjänster.

Agerat ”så fort som möjligt”

– Vi har nyligen fattat beslut om att föra all verksamhet till Smedjebacken och under tiden har antalet barn sjunkit i Knäred. Vi har sagt upp lokalen så fort det har varit möjligt, säger Anita Fast (M), vice ordförande i nämnden.

Anita Fast (M), förste vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Laholm.
Anita Fast (M), förste vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Laholm. Bild: Privat

Avdelningen Kotten stänger i slutet av nästa veckan (vecka 27). Enligt uppgift från personalen börjar barnen som är kvar efter sommaren i stället på Stubben, som håller till i andra lokaler inte så långt därifrån.

Anita Fast ser det som en fördel att Doktorsvägen finns kvar en tid, om behovet oväntat skulle öka igen.

ANNONS

– Det tar ett tag innan Smedjebacken är ombyggd och i skick efter de intentioner som vi behöver, säger Anita Fast.

LÄS MER:De gamla får lämna plats för barnen på Smedjebacken

LÄS MER:Smedjebacken kan bli till en jätteförskola

LÄS MER:Ytterligare förskolepaviljong till Knäred

ANNONS