Föreningen Funktionsrätt håller paneldebatt inför valet

Inför kommunvalet i september anordnar Föreningen Funktionsrätt Laholm en politikerträff på Laholms teater. De vill veta hur de olika partierna ställer sig i sakfrågor som rör människor med funktionsvariationer.
– Jag räknar med att alla partier kommer, säger föreningens ordförande.