Föreningarna är trångbodda i Våxtorpshallen. Det finns dock inga planer på att bygga en ny hall under de närmaste tre åren.
Föreningarna är trångbodda i Våxtorpshallen. Det finns dock inga planer på att bygga en ny hall under de närmaste tre åren. Bild: Jonatan Gernes

Föreningar får vänta på ny idrottshall

Behovet av en ny idrottshall i Våxtorp växer. Det menar sex föreningar som återigen framför sitt önskemål i en skrivelse till Laholms kommun.

ANNONS
LocationLaholm||

Det är den tredje skrivelsen som föreningarna skickar till Laholms kommun sedan 2018.

– Vi är fullt medvetna om att vi befinner oss mitt i en pandemi men vi vill ändå påminna politikerna om vårt behov av en ny hall. Vi förväntar oss inte att det ska börja byggas under det närmaste året men vi vill peka på vårt skriande behov, säger John Nilsson, Vindarps Volleybollklubb som tillsammans med representanter från Innebandyklubben Puma, Våxtorps Boll & Idrottssällskap, Våxtorps Tennisklubb, Våxtorps Byalag och Våxtorps Föräldraråd står bakom skrivelsen.

Mest utnyttjade hallen

Föreningarna framhåller återigen att Våxtorpshallen är den mest utnyttjade hallen i kommunen.

ANNONS

– Det är därför som vi menar att när det är dags för att bygga en ny hall i kommunen så bör den förläggas till Våxtorp. Visst, det är kostsamt men det är en investering som kommer gynna Våxtorpsborna långt in i framtiden, säger John Nilsson.

Ove Bengtsson (C), ordförande i kultur- och utvecklingsnämnden, är medveten om behovet men enligt honom finns det inga planer på att bygga en ny idrottshall i närtid.

– Det finns inga pengar avsatta i budgeten till det under de kommande tre åren. Vi talar om en investering på 20-30 miljoner kronor. Det är inte ekonomiskt försvarbart att börja titta på sådana projekt när det finns stort investeringsbehov i både barnomsorg, äldreomsorg och skola, säger han.

ANNONS