Föräldrar till hemmasittare ska få stöd

Den 13 september startar Laholms kommun upp en anhöriggrupp för föräldrar eller andra närstående till barn med problematisk skolfrånvaro.
– Det finns helt klart ett stort behov av en sådan grupp. Första omgången är redan fullbokad, säger Erika Jönsson, familjebehandlare på familjeenheten i Laholms kommun.