Folkomröstning slutspurtar inför extrainsatt fullmäktige

Namninsamlingen har lagt i högsta växeln för att hinna lämna in kravet på en folkomröstning om skolorna före det extrainsatta fullmäktigemötet på tisdag.
– Vi kommer att lyckas, säger initiativtagaren Camilla Wäli.