Flera föreningar söker pengar till dåliga lokaler

Taket på Kyrkstallarna i Ysby läcker och måste bytas ut.
Ysby hembygdsförening är därför en av föreningarna som söker bidrag från kultur- och utvecklingsnämnden.