Flera bassängbad fick anmärkningar efter miljöinspektion

I slutet på juli genomförde miljökontoret besök på flera bassängbad i Laholms kommun. Samtliga bassänger uppvisade brister och miljökontoret bedömer att det ”finns viss risk för människors hälsa och miljön.”