Fastlåst cykel stals från trädgård

Både en fastlåst cykel och en trädgårdsdekoration har stulits från en adress i Våxtorp.