Facket blåser till strid om vårdpersonalens arbetsskor

Facket Kommunal har tröttnat på att vårdpersonal inom Laholms kommun själva måste betala skorna de har på sig när de jobbar.
– I ett mansdominerat yrke hade vi haft fria skor för många år sedan, säger sektionsföreträdare Maria Andersson.