Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas där. Det är föräldrarnas ansvar att se till att barnen kommer till skolan. Bild: Henrik Montgomery/TT
Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas där. Det är föräldrarnas ansvar att se till att barnen kommer till skolan. Bild: Henrik Montgomery/TT

Föräldrar får böta om elever åker på semester utan skollov

En familj i Laholms kommun har tagit för vana att ta med barnen på semester utan att ha lov från skolan. Nu sätter kommunen ned foten. Föräldrarna hotas med böter på 10 000 kronor om det händer igen.

Barn bosatta i Sverige har skolplikt. Det är vårdnadshavarnas skyldighet att se till att barnen går i skolan. Trots det har det inte varit helt ovanligt för föräldrar att planera resor utanför loven.

Det har ett par föräldrar på en grundskola i kommunen gjort vid upprepade tillfällen de senaste skolåren. Föräldrarna har begärt långvariga skolledigheter för semesterresor. Även om rektorn sagt nej har familjen åkt ändå.

Frånvaron har varat från ett par dagar till som mest tre månader. I december fick familjen avslag på en ny ledighetsansökan. Trots det åkte barnen i januari och var borta från skolan i över en månad.

”Allvarlig oro”

Skolans rektor har flera gånger informerat föräldrarna om deras ansvar att se till att barnen fullgör sin skolplikt. Möte har hållits med barn- och ungdomskontoret, där föräldrarna fått veta att skoljuristens utredning kan leda till vite.

– Med den omfattning på frånvaron som finns känner vi som huvudman för barnets skolgång en allvarlig oro för att barnet inte får den utbildning barnet har rätt till. Då måste vi agera, säger Richard Mortenlind, utbildningschef i Laholms kommun.

”Vårt viktigaste ansvar är att garantera att barnet har rätt till utbildning”, säger Richard Mortenlind, utbildningschef i Laholms kommun. Bild: Carina Nilsson, arkiv
”Vårt viktigaste ansvar är att garantera att barnet har rätt till utbildning”, säger Richard Mortenlind, utbildningschef i Laholms kommun. Bild: Carina Nilsson, arkiv

Pappan har bett skolan om att få skolmaterial så att eleven kan undervisas på distans. Föräldrarna ska också ha hjälpt barnet med hemundervisning. Om de får ett vitesföreläggande kommer de att bli tvungna att flytta utomlands permanent, har han sagt i ett svar.

Extraordinärt ärende

Ärendet lyftes i veckan upp till barn- och ungdomsnämnden (bun). Nämnden beslutade att ge pappan ett skarpt krav på bättring, ett så kallat föreläggande med vite.

Mamman och pappan måste se till att barnen går i skolan. För varje överträdelse kommer de att krävas på att betala 10 000 kronor per barn i vite.

Nämnden har inte tagit ett liknande beslut tidigare.

– Det blir lite extraordinärt att hantera ett sådant ärende. Diskussionen i nämnden var att det här inte är retroaktivt. Det är framåtsyftande. Man har observerat en rätt grov avvikelse, och inte bara en gång, säger Åke Hantoft (C), ny bun-ordförande.

Har stramats upp

På senare år har skolor runt om i landet stramat upp ledigheterna.

– Jag har fått höra från andra kommuner också att det började bli lite slentrianmässigt. Man var medveten om de här tio dagarna, som man uppfattade att man nästan hade rätt att begära ut, säger Richard Mortenlind.

Till slut blev det så pass vanligt att skolorna började känna att det gick ut över undervisningen.

– Det är inte så att man har rätt att vara ledig tio dagar per läsår. Det är en ansökan som lärare och rektor bedömer utifrån varje elevs förutsättningar och studiesituation, säger Richard Mortenlind.

Nivån på vitet har bestämts med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förhållanden. Beloppet ska vara så högt att kravet faktiskt följs.

Fakta: Detta är skolplikt

• Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Barn som vistas utomlands varaktigt, alltså under en längre tid, har inte skolplikt.

• Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas där.

• Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. Hemkommunen ska se till att skolpliktiga barn ges utbildning.

• Om elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att eleven ska fullgöra sin skolgång kan hemkommunen besluta om ett föreläggande med eller utan vite.

Källa: Skollagen och Skolverket

LÄS MER: Föräldrar som håller barn hemma riskerar vite

LÄS MER: Politiker godkände skolgång i Spanien

Fler nyheter om Laholm hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här