Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/4

Få protester mot nya bostäder i Skottorp

Det var övervägande positiva kommentarer när kommunen höll samrådsmöte i Skottorpsskolan om det nya bostadsområdet Haga.
– Det blev bättre än vad jag trodde, sade Hans Svensson på Plöjaregården.

Under samrådsmötet i går kväll mötte ordförande i miljö- och byggnadsnämnden Knut Slettengren (M), planarkitekt Amadeus Henriksson, mark- och exploateringsingenjör Arian Limani och konsulten Hanna Dahmberg ett fyrtiotal Skottorpsbor.

Hans Svensson äger hästgården Plöjaregården som gränsar till det nya bostadsområdet som planeras i Skottorp. På gården har han plats för sju hästar, men det finns i dagsläget bara två stycken.

När han fick se ritningarna som presenterades under mötet blev han positivt förvånad.

– Det blev mycket bättre än vad jag trodde. Jag är fortfarande orolig för att det ska komma någon och klaga på allergi mot hästar, men förslaget är mycket bättre än vad jag trodde. Framför allt kommer vi fortfarande att ha en öppen vy framför gården.

Han fick medhåll av grannen Bengt Nilsson.

– Som det ser ut på ritningarna så behåller man den gamla vyn mot Skottorp, och man kommer även att se Haga gård, det känns positivt.

Mest kritiska synpunkter kom upp kring trafiken. I förslaget vill man begränsa biltrafiken inne i Hagaområdet.

– Tanken är god, men många i Skottorp bilpendlar till sina jobb, då måste det fungera att lämna barnen på den planerade förskolan med bil också, sade Ingela Klinker.

Bo Brink (C) efterlyste det miljötänk som fanns i ursprungsförslaget.

– Så här tidigt i processen kan vi inte riktigt styra det mer än genom strukturen, där vi till exempel vill begränsa biltrafiken. Det kommer att vara mycket upp till den som köper mark och bygger hur mycket miljötänk som kommer in, sade Hanna Dahmberg.

Lars-Inge Gunnarsson på Skottorps säteri undrade hur kommunen tänker när man bygger på bra åkermark?

– Det finns bara åkermark runt Skottorp, så jag tror att det allmänna intresset vägde tyngre i det här fallet, när fullmäktige fattade sitt beslut, sade Knut Slettengren.

– Vi vill också se en ganska tät bebyggelse, vilket begränsar mängden mark som tas i anspråk, sade Amadueus Henriksson.

I området skapas 300-400 bostäder. Bebyggelsen ska vara blandad från en till tre våningar, och med olika boendeformer.

I området föreslås även en förskola, torgyta och naturområde med park och lekplats.

En del av ekonomibyggnaderna vid Haga gård föreslås bli samlingslokaler.

Området får goda kommunikationsmöjligheter med cykelvägar till Laholm och Båstad station bland annat.

Området är 17 hektar stort och består av jordbruksmark av nationellt intresse, men kommunen bedömer att samhällsintresset är tillräckligt stort för att ta den i anspråk.

Fler nyheter om Laholm hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här