Explosionsartat intresse för solcellsparker

Önskningarna om att få anlägga solcellsparker i Laholms har ökat explosionsartat de senaste två åren. Senast i raden är planerna på en park strax söder om Knäred.
– Jag är försiktigt positiv, säger kommunstyrelsens ordförande.