Expert på havsnivå avfärdar höjningshot

Forskarvälden är förkrossande enig: människan påverkar klimatet. Men inte alla är överens om hotet från havet. En svensk expert på strandlinjer anser att FN:s havsytekurvor är båg.

ANNONS
|

I kväll klubbar Laholms kommunfullmäktige, som första kommun i Halland, en klimatanpassningsplan.

För kustbor är den skrämmande läsning. Kommunen räknar med att havet höjs med en meter till år 2100 och upp till tre meter till 2200. Vid en storm kommer hundratals fastigheter vid kusten att svämmas över.

Det våta framtidscenariot grundar sig på FN:s klimatpanel IPCC. Panelens rapporter har oerhörd tyngd och genomslag.

Ändå är den svenska statsgeologen Tore Påsse, expert på havsnivåns historiska förändring, övertygad om att klimatpanelen har fel.

–För Laholms del kommer det i stort sett inte att ske någonting som förändrar havsnivån, säger Tore Påsse, docent och filialchef vid Statens geologiska undersökning (SGU) i Göteborg.

ANNONS

Han säger att han är världens ledande strandlinjeforskare och han säger att klimatforskarna har fått det om bakfoten.

–Jag kan avslöja att FN:s klimatrapport har oerhört allvarliga och flagranta fel. Man använder en rent påhittad havsytekurva.

Enligt Tore Påsses egen forskning är den pågående havsytehöjningen en direkt fortsättning av den höjning som pågått sedan istidens slut. Den beror alltså inte på mänsklig påverkan.

– Den nuvarande havsytehöjningen beror till väldigt stor del på en naturlig process. Den kan jag följa tusentals år tillbaka i tiden. Jag ser att den nu pågående höjningen av havsytan kommer att upphöra ungefär om 100 eller 200 år och förbytas till en sänkning av havsnivån i stället, säger han.

Den skenande ythöjningen i FN:s kurva grundar sig, enligt Tore Påsse, på ett felaktigt antagande om nivån tidigare var konstant.

–Då ska du veta att en gång i tiden, innan inlandsisarna började smälta, låg havet 120 meter lägre än i dag. Det är enorma förändringar som sker i naturen.

Havet har höjt sig 20 centimeter sedan år 1850. Det var då industrialiseringen tog fart och människan började släppa ut stora mängder växthusgaser.

–Sedan har vi landhöjning, så det syns inte här i Norden. IPCC-rapporten använder inga skandinaviska data eller geologisk fältdata. Det är därför man hamnar så fel, säger statsgeologen.

ANNONS

Tore Påsse är frustrerad. Han anser att klimatdebatten tagit slut. Själv har han kallats kvacksalvare när han försökt nå ut med sin forskning.

–Nu får man bara ha en åsikt. Jag har blivit idiotförklarad bara för att jag har kommit till en annan slutsats.

Rösterna som får allt offentligt utrymme tillhör meteorologer som inte har geologernas långa historiska perspektiv, hävdar han.

–De får stå och upprepa som ett mantra att det är människan som gör att havet höjer sig, fastän havet har höjt sig i 20 000 år.

Men frågan infinner sig så klart. Varför ska man tro på honom framför de 800 klimatforskarna i FN:s klimatpanel?

Påsse, som verkat vid SGU sedan 1977, har svar på det också.

–Jag är världens ledande strandlinjeforskare. Det låter fruktansvärt skrytsamt, men jag är den ende i världen som har koll på hur landhöjningen sker, för jag har nämligen forskat på hur sjöar förändrar sina nivåer. Jag är ensam i världen om att ha den kunskapen och därför kan jag vara så här stursk, säger Tore Påsse –forskaren mot strömmen.

FN-kurvan. IPCC:s beräknade stigning av den globala havsnivån.

ANNONS