Ett steg närmre avveckling av skolor

Utbildningsnämnden i Laholm har beslutat att avveckla Ahlaskolan, Genevadsskolan och Mellby förskola. Politikerna i nämnden var inte eniga om beslutet.
– Jag sätter hellre fokus på våra barn än på lokaler, säger Åke Hantoft (C).