Ett 20-tal sommarvikarier saknas i omsorgen

Problemen med att rekrytera semesterpersonal till äldreomsorgen kvarstår. När ansökningstiden löpte ut gapade 22 platser fortfarande tomma.