”Det ska väl inte behöva ske en olycka innan något händer?”

Boende på Mellbyvägen i Mellbystrand kräver att busstrafiken på vägen stoppas.
– Det är direkt farligt att gå på gångbanan på den här smala vägen när bussarna passerar, säger Peter Furenberg, som bor i området.