De vill riva anrikt sommarhotell för att ge plats åt fritidshus

Linda och Lars Tingvall vill jämna Hallandsgården med marken och bygga fritidsbostäder på tomten. Laholms kommun vill dock belägga byggnaden med rivningsförbud.
– Huset är uttjänt och vi har snart inte råd att lägga mer pengar på renoveringar, säger Linda Tingvall.