De vill rädda liv med sin bok

Osbeckseleverna Elsa Kaestner och Johanna Åkesson har ett brinnande intresse för akutsjukvård.
Passionen har mynnat ut i en bok om ämnet som ska få folk att bli mer förberedda när en nödsituation uppstår.