Damm ska stå för rening av deponivatten

Vatten från Skottorps gamla soptipp får inte längre pumpas till reningsverket i Laholm. För att på ett säkert sätt leda vattnet ner i den känsliga Stensån vill kommunen i stället rusta upp lakvattendammen.