Bryter mot lastbilsförbud – visar det i reklamfilm

Reklamfilmen visar hur lastbilen sakta rullar ut ur hallen i Snapparp. Vackra bilder, om det inte vore förbjudet att använda maskinhallen för åkeri. Att lägga asfalt och ställa fordon i det intilliggande naturreservatet är inte heller tillåtet. Nu hotar två myndigheter med vite.

ANNONS
LocationSnapparp||

Åkaren Olle Johnsson och Marie Axtelius, regionchef för organisationen Företagarna, slog ner sina bopålar i Snapparp för fem år sedan. Sedan dess har kontroverserna avlöst varandra.

Efter att paret började förändra och bygga på fastigheten har grannarna anmält deras åtgärder gång efter gång. Det har resulterat i flera ärenden hos myndigheterna.

Ett av dem gäller den stora maskinhallen på tomten. Parets företag Aversi Holding AB beviljades bygglov 2019. I bygglovet står uttryckligen att det är en ”maskinhall för jordbruksverksamhet”.

Men när grannar kort därpå kunde visa bilder på att hallen ändå använts av Laholms biltransport AB – åkeriet som drivs av Olle Johnsson och där Marie Axtelius sitter i styrelsen – slog kommunen till med ett föreläggande.

ANNONS

LÄS MER:Kommunen sätter stopp för åkeri

Reklamfilmen visar åkeri i hallen

Fastighetsägaren skulle inom två månader ”ta bort åkeriverksamheten från byggnaden”. Men riktigt så verkar det inte ha blivit. På Laholms biltransports hemsida finns en nyproducerad reklamfilm – som visar hur en långtradare körs ut ur maskinhallen.

Hur stämmer detta med föreläggandet?

– Det stämmer inte. Uppenbarligen använder man byggnaden till något som man enligt föreläggandet inte får, säger Mickael Abrahamsson, samordnare på kommunens bygglovsenhet, som sett hemsidan.

Abrahamsson säger att kommunen redan har ett pågående tillsynsärende kring åkeriverksamhet i maskinhallen och att de här nya uppgifterna kommer att adderas. Det kan leda till ett vitesföreläggande.

– Normal procedur är att man först riktar ett föreläggande utan vite, och att nästkommande föreläggande kopplas till ett vite, säger han.

Efter att ha sett reklamfilmen åkte HP ut till Snapparp. Fotot med lastbilen inne i maskinhallen togs 9 september. Till vänster i bild syns också en personbil som då stod på reservatets mark. Bilen tillhörde en släkting till Marie Axtelius.
Efter att ha sett reklamfilmen åkte HP ut till Snapparp. Fotot med lastbilen inne i maskinhallen togs 9 september. Till vänster i bild syns också en personbil som då stod på reservatets mark. Bilen tillhörde en släkting till Marie Axtelius. Bild: Henrik Williamsson

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade om föreläggandet 2019. När ordförande Knut Slettengren (M) klickat fram reklamfilmen säger han:

– Här finns en gränsdragningsfråga som är svår. Men det är klart störande. Det här är att tänja på gränserna. Man kan absolut riva i den här frågan och jag ska ta upp det med tjänstemännen.

Länsstyrelsen: asfalt och fordon i reservat

I ett annat ärende menar länsstyrelsen att det har utförts olovliga åtgärder. Fast då inte på fastigheten där paret bor, utan i det angränsande Tönnersa naturreservat.

ANNONS

2018 breddades och asfalterades infartsvägen till parets fastighet. Sedan dess har länsstyrelsen varit där och målat blå streck på asfalten.

Asfalt är ovanligt i naturreservat. Men så blev det när vägen in till fastigheten breddades. ”En förbjuden åtgärd”, säger länsstyrelsens reservatsförvaltare.
Asfalt är ovanligt i naturreservat. Men så blev det när vägen in till fastigheten breddades. ”En förbjuden åtgärd”, säger länsstyrelsens reservatsförvaltare. Bild: Henrik Williamsson

– Vi var ute tillsammans med fastighetsägaren och våra konsulter och mätte in gränserna. En del av den asfalterade vägen ligger inom reservatet, och då är det en förbjuden åtgärd. Det är en av anledningarna till att vi har ett tillsynsärende, säger Björn Larsson, reservatsförvaltare på länsstyrelsen.

Mätningen visade också att en av de lyktstolpar som uppförts intill maskinhallen står inne i naturreservatet.

En annan del i ärendet gäller en yta bredvid maskinhallen, även den inne i naturreservatets gräns. Där har grannar hävdat att Johnsson tagit ner träd och nu använder marken att ställa bland annat bilar på. På reklamfilmen ser man släpvagnar.

– Att han har uppställning i reservatet vet vi. Jag har påpekat för fastighetsägaren att det inte är tillåtet. När det gäller avverkningen av träden är det inte klarlagt vem som är ansvarig. Enligt fastighetsägaren gjordes det i samband med reparationer av en nedgrävd elledning, säger Björn Larsson.

Han fortsätter:

– Det här är ett aktivt tillsynsärende som vi kommer att gå vidare med. Vi har möjlighet att via ett föreläggande tvinga fastighetsägaren att återställa mark eller förbjuda honom att vidta vissa åtgärder. Till exempel att använda reservatsmark för uppställning av fordon. Sådana förelägganden kan förenas med vite.

ANNONS

Får han ha bilar där medan er utredning pågår?

– Nej, det är inte tillåtet. Man får inte framföra motordrivet fordon i naturreservat.

Vill inte uttala sig i HP

När det kan komma definitiva myndighetsbeslut om maskinhallen och naturreservatet är oklart. Hittills har bara ett ärende som gällt fastigheten fått ett avslut – och då efter att paret drivit juridiska processer i flera år. Det gällde avverkning och vägbygge i slänten ner mot Lagan, där en domstol nyligen beslutade att Olle Johnsson måste återställa naturmarken.

LÄS MER:Förändrad åslänt i Snapparp måste återställas

Vad tycker då Olle Johnsson och Marie Axtelius om myndigheternas tillsynsärenden? Det vill de inte säga något om i tidningen.

HP har vid två olika tillfällen – 2019 och nu – haft långa samtal med Olle Johnsson om grannarnas klagomål, där han argumenterat för att han själv inte tycker att han gjort något fel. Men båda gångerna har intervjuerna till sist utmynnat i att han krävt att inte bli citerad över huvud taget.

LÄS MER:Lastbilar och breda vägar väcker oro i Snapparp

Axtelius med i länsstyrelsens diskussioner

Under arbetet med den här artikeln blev HP också uppringd av Marie Axtelius. Hon berättade bland annat att hon själv sitter i länsstyrelsens insynsråd och den vägen gett länsstyrelsen goda råd om hur dess verksamhet bör skötas.

Axtelius nämner också ett nytt nyttjanderättsavtal med länsstyrelsen som ska ge paret rätt att hägna in reservatet och släppa in betande får där.

ANNONS

Slutresultatet av intervjun med Marie Axtelius blev dock till slut detsamma som med sambon. Hon vill inte bli citerad i tidningen förrän alla beslut har vunnit laga kraft.

Länsstyrelsens reservatsförvaltare Emelie Andersen bekräftar att ett nyttjanderättsavtal har tecknats nyligen.

Betyder det att de får ställa fordon i naturreservatet?

– Nej, nyttjanderättsavtalet handlar bara om rätt att ha betesdjur där och sätta upp ett stängsel. De får ta ner träd för att kunna göra en stängselgata men absolut inte inne i reservatet, säger Emelie Andersen.

LÄS MER:Bygglov för omstritt hus i Snapparp får godkänt

LÄS MER:Domstol avvisar klagande grannar i Snapparp

LÄS MER:Oenigt när pampig bostad vid Lagan fick bygglov

ANNONS