Brandmännens övningsområde ska utredas för PFAS

Frågan om Laholm ska bygga ett nytt övningshus för räddningstjänsten är långt ifrån avgjord. En fråga som måste besvaras är om marken invid Lagan har förorenats med PFAS från brandskum.