Beslutet: Får inte servera alkohol

En förening ansökte om att få servera alkohol i en nystartad restaurang på Storgatan. Men beslutet från kommunen blev tvärt nej. Personerna bakom var olämpliga.